Przydatne Informacje

Akty Prawne

"Notariusz zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu, a swoją pracę wykonuje w ramach wolnego zawodu, stosując przepisy obowiązującego prawa i przestrzegając zasad etyki i praw człowieka oraz dbając o godność zawodu."
Podstawy prawne pracy notariusza regulują w szczególności poniższe akty prawne:
 • Uchwała Nr 19 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 12 grudnia 1997 r. – Kodeks Etyki Zawodowej Notariusza
 • Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych
  stawek taksy notarialnej
 • Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
 • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn
 • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

Pod poniższym adresem www znajdą Państwo dostęp do innych aktów prawnych.